Usługi zarządzania i administrowania

nieruchomościami

Usługi

Dbałość o utrzymanie obiektu wymaga pracy na wielu płaszczyznach. Budynki mieszkalne, korporacyjne, komercyjne muszą być odpowiednio zabezpieczone od strony administracyjnej, technicznej, finansowo-księgowej i prawnej. Dopiero takie kompleksowe zarządzanie nieruchomościami gwarantuje właściwe funkcjonowanie całego obiektu.

 

Proponuję kompleksowe zarządzanie nieruchomościami lub świadczę pomoc w konkretnym, wybranym aspekcie. Szczegóły współpracy ustalam na samym początku i zawsze mogę ich zakres zawęzić bądź rozszerzyć, w zależności od potrzeb i preferencji Klientów. Przedstawiam jasne i przejrzyste warunki współpracy, które szczegółowo objaśniam współpracownikom.


Miło mi również poinformować, że biorę aktywny udział w procesie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządcy bądź aktualnego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Obsługa administracyjna

 • ewidencjonowanie praw własności nieruchomości;
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji obiektu;
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń odnośnie lokali;
 • prowadzenie korespondencji listownej oraz elektronicznej;
 • nadzorowanie pracy usługodawców obiektu;
 • dbanie o utrzymanie czystości oraz porządku.

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • zlecanie i nadzór nad bieżącymi naprawami i konserwacjami budynku;
 • kontrola nad usuwanie awarii i ich skutków;
 • zlecanie wymaganych ustawowo przeglądów okresowych;
 • realizacja zaleceń wynikających z przeglądów.

Obsługa księgowa

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji naliczeń
  i wpłat dla poszczególnych lokali;
 • naliczanie zaliczek na fundusz remontowy;
 • windykacja zaległych zaliczek
  i funduszu remontowego;
 • rozliczanie mediów.

Obsługa prawna

 • rejestracja wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy);
 • przygotowywanie i zawieranie umów;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty;
 • ubezpieczanie nieruchomości;
 • występowanie przed organami administracji państwowej
  i samorządowej w sprawach dotyczących nieruchomości.

Specjalne potrzeby?

Pomagamy, doradzamy, analizujemy
i przeprowadzamy audyty wspólnot mieszkaniowych.

 

Jesteśmy gotowi na niestandardowe wyzwania.

DLA-WSPÓLNOTY.PL ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCAMI JAKUB SZPIEGOWSKI

UWAGA !!! - zmiana adresu do doręczeń: ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów

Siedziba: ul. Olbrachtowska 30/3, 54-063 Wrocław

NIP: 6112549326, REGON: 022300430