Licencjonowane zarządzanie

Oferta dla
dewelopera

Jesteśmy obecni, bez dodatkowych opłat, już na etapie tworzenia zapisów w aktach notarialnych przyszłych Klientów, bezzwłocznie rejestrujemy wspólnotę i zawieramy umowy na obsługę porządkową i techniczną nieruchomości. Koordynujemy proces usuwania ewentualnych usterek w okresie rękojmi. Współpraca z nami to satysfakcja Mieszkańców, doradztwo i oszczędność czasu.

Wyceń usługę

Inwestorowi budynku mieszkalnego zapewniamy sprawne przekazanie zarządzania nieruchomością. Podjęcie współpracy z DLA-WSPÓLNOTY.PL oznacza kompleksową obsługę, w tym szybkie przepisanie wszystkich dotychczasowych umów na dostawy mediów.

Mamy świadomość jak trudnym etapem inwestycji jest oddanie przez Dewelopera nieruchomości do użytkowania i przeniesienie praw własności na docelowych nabywców. Dlatego pomagamy uwolnić czas pracowników, aby mogli skoncentrować się na domknięciu sprzedaży. Działając wspólnie przy kolejnym etapie osiedla, będzie już łatwiej i szybciej.

Szybkie przepisanie dotychczasowych umów,
aby jak najszybciej odciążyć Dewelopera
z ponoszonych kosztów.

Rozliczenie mediów za okres od wydania lokali
do przepisania umów na ich dostawy

Czynny udział w odbiorach części wspólnej
nieruchomości oraz późniejszych przeglądach

Pełnienie funkcji komunikacyjnej między
Deweloperem, firmami zewnętrznymi, a
Właścicielami lokali

Sprawna rejestracja Wspólnoty

Przejęcie dokumentacji budowlanej i jej
archiwizacja

Wycena usługi

    Dane budynku

    Załączniki

    Twoje dane