Obsługa techniczna

Specjalizujemy się we wszelkich sprawach związanych z administrowaniem budynkami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych przede wszystkim na terenie Wrocławia i okolic. Obsługa techniczna obejmuje m.in. prowadzenie przez nas niezbędnej dokumentacji technicznej (dotyczącej remontów, konserwacji elementów wyposażenia itd.), która zapewnia kontrolę i poprawne funkcjonowanie obiektów.

Bezpieczeństwo lokatorów

Jako zarządca nieruchomości podejmujemy się również zlecania napraw i konserwacji budynku, a dodatkowo sprawujemy nadzór nad poprawnością działań wynajętych firm zewnętrznych, aby zagwarantować lokatorom bezpieczeństwo i poprawność wykonanych prac.
Zarządzanie nieruchomościami nie ograniczamy jedynie do działań administracyjnych, ponieważ zajmujemy się też odbieraniem informacji o istniejących awariach, usterkach i ich skutkach, a także kontrolujemy ich usuwanie przez wynajętych fachowców.

Regularne przeglądy

Administrowanie nieruchomościami to dbanie o to, aby budynki i inne obiekty, w których zamieszkują ludzie, były regularnie sprawdzane i kontrolowane. Dlatego zlecamy wymagane ustawowo przeglądy okresowe bloków wchodzących w skład związku, a następnie podejmujemy się też realizacji zleceń wynikających z tychże przeglądów.
Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi od strony technicznej to zadanie dla naszego specjalisty od spraw wykonawczych, który zajmuje się m.in. odczytem liczników indywidualnych i głównych oraz przyjmowaniem usterek i awarii. Jesteśmy doświadczoną ekipą, która ustala wszelkie niezbędne informacje na samym początku współpracy, aby warunki były jasne i przejrzyste.

Jakub Szpiegowski. Licencjonowany zarządca nieruchomości

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 8a, 42-512 Preczów

+48 601 954 443, biuro@dla-wspolnoty.pl

NIP: 6112549326, REGON: 022300430