Obsługa księgowa

Wiemy, jak ważne są dokumenty i ich dokładna selekcja oraz przechowywanie, dlatego w ramach obsługi księgowej zajmujemy się sprawami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej. Zarządzanie nieruchomościami to również przygotowywanie projektów planu gospodarczego oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania związku.

Opłaty lokatorskie

Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych, niezbędnych dla każdego podmiotu gospodarczego, administrowanie nieruchomościami to także pełen spis ewidencji naliczeń i wpłat dla poszczególnych lokali, który pozwoli na wykazanie wszelkich zaległości związanych z opłatami za utrzymanie danego lokum.
Administracja obejmuje również naliczanie zaliczek na fundusz remontowy oraz eksploatacyjny, dzięki któremu, na podstawie posiadanego budżetu, możliwe jest planowanie wszelkich konserwacji budynków czy ich poszczególnych elementów wyposażenia.

Należności zaległe i inne dodatkowe usługi

Zarządca nieruchomości musi też często wcielać się w rolę windykatora, który upomina się o należne opłaty od lokatorów, takie jak zaległe zaliczki i inne koszty związane m.in. z funduszem remontowym. My podejmujemy się tych działań (przygotowując m.in. wezwania do zapłaty czy tworząc dokumenty dla organów prawnych dotyczące zadłużeń), a dodatkowo rozliczamy też dostępne media, jakie opłacają lokatorzy.
Nasz młody i dynamiczny zespół przeprowadza również audyty wspólnot mieszkaniowych, które zapewnią dokładną analizę nieprawidłowości w strukturze i działaniu związku, a następnie opracowuje plan wraz z czynnościami mającymi na celu usprawnienie pracy.
Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi z zakresu obsługi finansowo-księgowej obejmuje nasze działania przede wszystkim na terenie Wrocławia i okolic.

DLA-WSPÓLNOTY.PL ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCAMI JAKUB SZPIEGOWSKI

UWAGA !!! - zmiana adresu do doręczeń: ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów

Siedziba: ul. Olbrachtowska 30/3, 54-063 Wrocław

NIP: 6112549326, REGON: 022300430