Obsługa administracyjna

Utrzymanie obiektów to wiele pracy na różnych poziomach, do których potrzeba zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. Specjalizujemy się w działaniach z zakresu m.in. obsługi administracyjnej, zapewniające sprawne funkcjonowanie konkretnego budynku. Jako zarządca nieruchomości nadzorujemy m.in. pracę usługodawców obiektu (zewnętrzne ekipy np. serwisowe czy remontowe), a także dbamy o takie elementarne potrzeby, jak utrzymanie porządku oraz czystość na terenie osiedli.
Zarządzanie nieruchomościami wiąże się też z innymi istotnymi obowiązkami, dlatego prowadzimy również ewidencję praw własności budynku, aktualizujemy na bieżąco ewidencję lokali oraz ich właścicieli, powiadamiamy lokatorów o wszelkich zmianach (m.in. związanych ze zmianą opłat), gromadzimy i przechowujemy w archiwum całą niezbędną dokumentację obiektu (akty prawne, umowy itp.) oraz sporządzamy i wydajemy zaświadczenia odnośnie lokali (związane z wynajmowaniem lokum czy osobami zameldowanymi).

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Prowadzimy też korespondencję listowną oraz elektroniczną z podmiotami współpracującymi ze wspólnotą mieszkaniową: urzędami, kontrahentami czy członkami związków. Obsługujemy również zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz informujemy lokatorów o wszelkich zmianach ustalonych podczas obrad.

Administrowanie nieruchomościami

Pracujemy na terenie Wrocławia i okolic, gdzie świadczymy pomoc przy poszukiwaniu usługodawców, zawieraniu z nimi odpowiednich umów oraz negocjowaniu cen za świadczone usługi. Administracja obiektów to również takie podstawowe zadania, jak konserwacja domofonów czy urządzeń technicznych, dzięki którym lokatorzy mogą w pełni komfortowo korzystać z lokali (ogrzewanie, zimna i ciepła woda, oświetlenie, gaz itd.).

DLA-WSPÓLNOTY.PL ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCAMI JAKUB SZPIEGOWSKI

UWAGA !!! - zmiana adresu do doręczeń: ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów

Siedziba: ul. Olbrachtowska 30/3, 54-063 Wrocław

NIP: 6112549326, REGON: 022300430