dla-wspólnoty.pl

Jak działamy?
Jaki jest model
naszego
zarządzania?

Nie znajdziesz nas na Instagramie, ale będziemy w kontakcie online – cenimy Twój czas, skracamy drogę w komunikacji. Przede wszystkim preferujemy kontakt elektroniczny, ale nasze telefony są do dyspozycji Mieszkańców przez cały dzień, a nie tylko w godzinach otwarcia biura.

Wspólnie podejmujemy najważniejsze decyzje, konsultujemy nasze działania. W dużych Wspólnotach powołujemy Rady Mieszkańców, aby proces ten był szybszy i efektywniejszy. W oparciu o wieloletnie doświadczenie rekomendujemy gotowe rozwiązania, ale o finansach i planie remontów każdorazowo decyduje większość Właścicieli w głosowaniu nad uchwałą. test

Stawiamy na komunikację
z Mieszkańcami

Dzielimy się informacjami z Właścicielami lokali poprzez comiesięczne newslettery mailowe, ale nie zapominamy o tradycyjnej formie kontaktu (tablice ogłoszeń, listy). Będziemy częstymi gośćmi na nieruchomości – nie unikamy rozmów (także telefonicznych) z Mieszkańcami.

Możliwość organizacji zebrań online (wideokonferencja) z opcją sprawdzania obecności oraz głosowania Uchwał (rozwiązanie nie tylko na czasy COVID-a).

Transparentność
w działaniu

Nie mamy nic do ukrycia, ale jak każdy mamy prawo do pomyłek – dlatego cenimy transparentność we własnym działaniu.

Każdy Właściciel lokalu w nieruchomości ma pełen wgląd w dokumentację Wspólnoty. Wyprzedzamy pytania i wątpliwości – udostępniamy faktury, wyciągi bankowe czy umowy z kontrahentami.

Nie ufaj podróbkom, wybierz zarządcę nieruchomości z licencją. Wykształcenie kierunkowe oraz egzamin i licencja państwowa to gwarancja wiedzy i rzetelności – Twój dom zasługuje na profesjonalne zarządzanie, w końcu zbudowany został na lata.

Nikt się nie urodził zarządcą nieruchomości – nasza profesja zrodziła się z potrzeby… zarządzania budynkiem w którym mieszkamy.  To najtrudniejsze doświadczenie, bo recenzentami są sąsiedzi i nasze rodziny.

Obsługa techniczna
nieruchomości

Sprawujemy bieżący nadzór nad pracą podwykonawców na Państwa nieruchomości, dbamy aby świadczone usługi były zgodne z umową i oczekiwaniami Mieszkańców. Pilnujemy też kosztów, sprawdzając merytorycznie otrzymywane faktury za wykonane prace.

Na bieżąco zgłaszamy deweloperowi wszelkie stwierdzone usterki oraz wady na nieruchomości wspólnej.

Finanse Wspólnoty
pod kontrolą

Wysokość miesięcznych opłat ustala Wspólnota w formie Uchwały – mają one charakter zaliczek, które na koniec roku są rozliczane w zderzeniu z poniesionymi kosztami. O przeznaczeniu ewentualnej nadwyżki decyduje Wspólnota, a nie zarządca.

Koszty prezentujemy w podziale na kategorie, które są czytelne dla Właścicieli – jak np. przeglądy okresowe, naprawy bieżące, sprzątanie i utrzymanie zieleni, oświetlenie budynku. Co roku w formie czytelnego sprawozdania finansowego prezentujemy poniesione koszty w podziale na poszczególne kategorie.

Rozliczenie mediów prowadzimy w oparciu o regulamin, który określa zasady oraz schemat obliczenia cen poszczególnych jednostek opłat.

Test